књиговодство

Књиговодство

Књиговодство Књиговодство је вођење евиденције о финансијским променама. Под променама се подразумевају продаја, куповина, приходи и расходи физичког или правног лица. Књиговодство обично обавља књиговођа. Појам књиговодста не треба мешати са појмом рачуноводства. Рачуноводством се обично баве рачуновође које користе књиговодствене податке и извештаје за свој рад. У Центру „Аџија“ у току је формирање нове…
Read more