Скерлићева 12, 11000 Београд
0642159114
beograd@adzija.com

ACCESS

Created with Sketch.

ПОЧЕТНИ НИВО

Обука: 65 часа
Цена: по часу 1.200,00 дин.
Документа за упис: Фотокопија личне карте и дипломе последње завршене школе.

СРЕДЊИ НИВО

Обука: 65 часа
Цена: по часу 1.200,00 дин.
Документа за упис: Фотокопија личне карте и дипломе последње завршене школе.