Скерлићева 12, 11000 Београд
0642159114
beograd@adzija.com

Цариник – шпедитер

Created with Sketch.

Обука: 6 месеци са 240 часова (теорија + пракса)

Теорија:

  1. Увод у право,
  2. Царински закон,
  3. Спољно – трговинско и девизно пословање,
  4. Закон о девизном пословању,
  5. Царинска тарифа и
  6. Међународно право и шпедиција.

Цена: обука 45.000,00 дин. у 4 месечне рате (испит урачунат у цену).

Организација наставе: теорија једном недељно 3 сата у просторијама Центра, пракса по договору у предузећима и шпедитерским кућама у које се полазник упућује.

Документа за упис: Фотокопија личне карте и дипломе последње завршене школе.