Скерлићева 12, 11000 Београд
0642159114
beograd@adzija.com

Неговатељ старих, болесних и особа са посебним потребама

Created with Sketch.

Обука: 3 месеца са 20 часова теорије + 220 часова праксе

Теорија:

  1. Основи струке,
  2. Нега болесника,
  3. Организација рада и здравље и безбедност на раду

Цена: обука 33.000,00 дин. у 3 месечне рате + испит 2.500,00 дин.

Организација наставе: теорија једном недељно 3 сата у просторијама Центра, пракса по договору са Геронтолошким центром у који се полазник упућује.

Провера знања: 20.000,00 дин.
Полазник који већ има радно искуство у жељеном занимању од најмање 3 месеца, није потребно да иде на комплетну обуку и може изаћи само на испит тј. проверу знања

 Документа за упис: Фотокопија личне карте и дипломе последње завршене школе.