Скерлићева 12, 11000 Београд
0642159114
beograd@adzija.com

Курсеви услужне делатности

Created with Sketch.

Продавац мешовите робе (трговац), пластичар, цвећар, кројач, радник на фотокопир апарату, кинооператер, фотограф, радник физичко – техничког обезбеђења, обућар, монтажер ТВ антена, кожар, тапетар декоратер, књиговезац, каменорезац, декоратер, горионичар, израда кожне галантерије, аранжер, магационер, оштрач тестера, фирмописац, продавац ауто делова и прибора, продавац горива и мазива моторних возила, димничар, воскар…

Обука: 3 месеца са 60 часова теорије + 240 часова праксе

Теорија:

  1. Основи струке,
  2. Технологија занимања и
  3. Организација рада и здравље и безбедност на раду

Цена: обука 27.000,00 дин. у 3 месечне рате + литература 1.000,00 дин. + испит 2.500,00 дин.
Организација наставе: теорија једном недељно 3 сата у просторијама Центра, пракса по договору са послодавцем у предузећу у које се полазник упућује.

Провера знања: 16.000,00 дин.
Полазник који већ има радно искуство у жељеном занимању од најмање 3 месеца, није потребно да иде на комплетну обуку и може изаћи само на испит тј. проверу знања

Документа за упис: Фотокопија личне карте и дипломе последње завршене школе.