Скерлићева 12, 11000 Београд
0642159114
beograd@adzija.com

Књиговодство

Created with Sketch.

Књиговодство

књиговодство

Књиговодство

Књиговодство је вођење евиденције о финансијским променама. Под променама се подразумевају продаја, куповина, приходи и расходи физичког или правног лица. Књиговодство обично обавља књиговођа.

Појам књиговодста не треба мешати са појмом рачуноводства. Рачуноводством се обично баве рачуновође које користе књиговодствене податке и извештаје за свој рад.

У Центру „Аџија“ у току је формирање нове групе за КУРС КЊИГОВОДСТВА у Београду, Бечеју и Новом Саду.

За курс књиговодства је потребно да полазници имају завршен минимално четврти степен средње школе.

Вођење пословних и финансијских књига за приватна и друштвена предузећа, трговинске, занатске и угоститељске радње, апотеке, агенције, задруге.

књиговодство

Курс Књиговодства

Вођење пословних и финансијских књига за приватна и друштвена предузећа, трговинске, занатске и угоститељске радње, апотеке, агенције, задруге.

Обука: 4 месеца са 80 часова

Теорија:

  1. Књиговодство
  2. Рачунари

Ако се на испиту постигне
– мање од 90 поена, добија се диплома књиговође
– више од 90 поена, постаје се самостални књиговођа (контиста) – може да отвори самостално агенцију.

Цена: обука 27.000,00 дин. у 4 месечне рате + испит (4.000,00 дин.).
Организација наставе: теорија и пракса одржавају се заједно једном недељно 3 сата у просторијама Центра.

Провера знања: 20.000,00 дин.
Полазника који већ има радно искуство у жељеном занимању од најмање 3 месеца, није потребно да иде на комплетну обуку, и може изаћи само на испит тј. проверу знања

Документа за упис: Фотокопија личне карте и дипломе последње завршене школе.